Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studenci S2 - KBI i TOB / Materiały dydaktyczno-informacyjne


Wykłady z zajęć dostępne w e-dziekanacie


Z dnia 08-01-2015 Środowiskowe aspekty budownictwa wg Programu Środowiskowego ONZ (UNEP)
Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw
Nawiązanie do tematu SBS znajdujemy w Raporcie Portalu Biurowego Nowebiuro.pl - "Choroby zawodowe pracowników biurowych" (str. 21) - http://www.egospodarka.pl/pliki/raport-choroby-biuro.pdf
Wykaz norm przydatnych w temacie Zrównoważone Budownictwo
EN 15643-1 Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena zrównoważoności budynków. Część 1: Zasady ogólne
EN 15643-2 Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena budynków. Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych
EN 15643-3 Zrównoważone obiekty budowlane - Ocena budynków - Część 3: Postanowienia dotyczące oceny.....
EN 15643-4 Zrównoważone obiekty budowlane - Ocena budynków - Część 4: Postanowienia dotyczące oceny......
EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobów. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
EN 15942 Zrównoważone obiekty budowlane. Środowiskowe deklaracje wyrobu
EN 15978 Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków
EN 16309 Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków. Metody...
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE - dyrektywa_2012_27_ue.pdf
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - dyrektywa_2009_125_produkty_zwiazane_z_energia.pdf

 Ekologiczne zakupy ! - Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych
GPP_Handbook_pl_1_.pdf
http://www.zb.itb.pl
Zielone zamówienia publiczne_2012
Ekoznaki
Ecolabel- oznakowanie ekologiczne w Unii Europejskiej
W nawiązaniu do tematu azbestu, poniżej zamieszczam link do informacji

http://polskabezazbestu.pl/szkodliwo.html