Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
      obrazek                                                                                                                  
  dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
      

Profesor uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych 
Al. Piastów 50a

70-311 Szczecin

Associate Professor

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Faculty of Civil and Environmental Engineering 

Department of Building Physics and Building Materials 
Al. Piastow 50a

70-311 Szczecin (Poland)