05.05.2015


Prezentacja firmy Blachy Pruszyński n.t:
"Krótkie wprowadzenie o firmie BLACHY PRUSZYŃSKI – zakres produkcji”
"Lekkie przegrody budowlane”
"Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych”

Spotkanie poprowadził dr inż. Piotr Olgierd Korycki - Pełnomocnik d/s wdrożeń. Gościliśmy także Pana Piotra Nowickiego - Dyrektora Zarządzającego firmy Pruszyński-Nowicki, Wiceprezesa Zarządu


obrazek    obrazek