Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Współudział w projekcie badawczym Nr 503020253214/4 pod kierunkiem dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej. Temat pracy: Analiza odkształceń skurczowych i podatności na pękanie lekkich betonów samozagęszczalnych

Współudział w realizacji projektu inicjatywy pod nazwą Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych finansowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej - Nr umowy 398/FNiTP/3908/2010. Realizacja od 08.01.2010 - 31.01.2011 pod kierunkiem dr hab. inż. Haliny Garbalińskiej

Współudział w projekcie badawczym Nr 4 T07E 003 30 (Numer umowy 1492/T02/2006/30) pod kierunkiem dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej. Temat pracy: Wpływ warunków dojrzewania na właściwości betonów samozagęszczalnych i lekkich betonów samozagęszczalnych

Współudział w "Projekcie Demonstracyjnym Renowacji Ekologicznej Historycznej Zabudowy Miasta Szczecina" w kwartale nr 27 w rejonie Turzyna, realizowanego przez Urząd Miejski Miasta Szczecina pod patronatem Ministerstwa Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii - Szczecin, 1995r., - współpraca: Fundacja na rzecz Ekologicznego Budownictwa Woon/ Energie z Goudy - Holandia, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, studio A4 w Szczecinie