Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych od wielu lat współpracuje z firmami w ramach uzupełnienia wiedzy teoretycznej zagadnieniami praktyki budowlanej. Współpraca ta ma zróżnicowany charakter, jednak zawsze oczekiwanym efektem jest poszerzenie wiedzy Studentów z dziedziny budownictwa.
Wszystkim firmom, które wyrażają chęć współpracy mającej na celu uzupełnienie procesu dydaktycznego o praktyczne ujęcie wykładanych zagadnień, serdecznie dziękuję w imieniu pracowników zakładu - dr inż. Teresa Rucińska
Adresy stron internetowych przykładowych firm, z którymi współpracujemy:
www.baumit.pl/
www.atlas.com.pl/
www.pruszynski.com.pl/
www.monier.pl/
www.schock.pl/
www.roosens.pl/kontakt.php
www.rehau.com/PL_pl/
www.wienerberger.pl/
www.roben.pl/
www.basf.pl/ecp1/Poland/pl/