Proponuję prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie badawcze z zakresu oceny parametrów technicznych:


zaprawa - ocena parametrów technicznych, m.in. takich jak:świeża zaprawa - gęstość objętościowa, konsystencja, zawartość powietrza metodą ciśnieniową,stwardniała zaprawa - oznaczenie wytrzymałości na zginanie, ściskanie i skurczu od wysychania przy zróżnicowanym sezonowaniu próbek, wilgotność, nasiąkliwość, kapilarność,współczynnik przewodzenia ciepła metodą niestacjonarną, gęstość objętościowa, odporność na oddziaływanie NaCl, ocena makro i mikro struktury, skład pierwiastkowy, itd.

beton - oprócz podstawowych parametrów technicznych, charakterystyka porów powietrznych w betonie napowietrzanym systemem RapidAir 457, ocena makro i mikrostruktury, skład pierwiastkowy, moduł sprężystości, odporność na korozję chlorkową

spoiwo - podstawowe badania, m.in. normowa konsystencja, czas wiązania, zmiany objętościowe, powierzchnia właściwa

badania materiałów budowlanych, tj.: ceramika, silikaty, termoizolacje, hydroizolacje, preparaty do zabezpieczania powierzchni wyrobów cementowych, itd.