W dniu 06.05.2014 miała miejsce prezentacja firmy Blachy Pruszyński w zakresie:
„Krótkie wprowadzenie o firmie BLACHY PRUSZYŃSKI – zakres produkcji”
 Lekkie przegrody budowlane”
 „Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych”
Wykład poprowadził Piotr Olgierd Korycki - Pełnomocnik d/s wdrożeń

obrazek  obrazek                                        obrazek  obrazek